هر چند تهی دست ترین یار حسینیمبا هرچه که داریم خریدار حسینیمارباب کرم ، شاه حرم ، کشته ی اشک استزین قاعده دربند و گرفتار حسینیماز شهرت و پیشینه ی ما فاش بگوییدما خاک کف پای عزادار حسینیماین فخر گدایی به دو عالم نفروشیمما در دو جهان نوکر دربار حسینیمآداب ادب را ز ابالفضل گرفتیمما مسئله آموز علمدار حسینیمزیبایی جنت همه ارزانی خوبانما روز قیامت پی رخسار حسینیمما را چه هراس از صف طولانی محشرما سینه زنان در صف زوار حسینیم
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
ما سینه زنان در صف زوار حسینیم
نویسنده حسین محسنات در سه شنبه 06 خرداد 1393 | نظرات()

هر چند تهی دست ترین یار حسینیم

با هرچه که داریم خریدار حسینیم


ارباب کرم ، شاه حرم ، کشته ی اشک است

زین قاعده دربند و گرفتار حسینیم


از شهرت و پیشینه ی ما فاش بگویید

ما خاک کف پای عزادار حسینیم


این فخر گدایی به دو عالم نفروشیم

ما در دو جهان نوکر دربار حسینیم


آداب ادب را ز ابالفضل گرفتیم

ما مسئله آموز علمدار حسینیم


زیبایی جنت همه ارزانی خوبان

ما روز قیامت پی رخسار حسینیم


ما را چه هراس از صف طولانی محشر

ما سینه زنان در صف زوار حسینیم

تعداد بازديد : 476
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir