ببار حضرت باران که تشنه ی آبم. عطش عطش، عطش عشق کرده سیرابمبسوز با تب تابم بسوز ای خورشیدبتاب بر شب تارم بتاب مهتابم در این تلاطم دنیا منم چنان دریاکه زیر و رو شده ی موج های گردابمتویی زلال تر از آب چشمه سار و منمکه رو سیاه تر از آب روی مردابمپرنده ام که شکسته دو بال پروازممهاجرم که زمین گیر فصل تالابماسیر بادم و آتش و سینه چاک تبردرخت خشکم و در بند چند اربابمتو باب خلد برینِ خیال و طقُ البابمنم که خسته ز هرچه خیال نابابمتمام گردش هذیان ، تمام کابوسمتویی تو روزی بیدارها و من خوابمرها ز قید غزل صاف…
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
نویسنده حسین محسنات در دوشنبه 10 فروردين 1394 | نظرات()


ببار حضرت باران که تشنه ی آبم.

عطش عطش، عطش عشق کرده سیرابم

بسوز با تب تابم بسوز ای خورشید
بتاب بر شب تارم بتاب مهتابم

در این تلاطم دنیا منم چنان دریا
که زیر و رو شده ی موج های گردابم

تویی زلال تر از آب چشمه سار و منم
که رو سیاه تر از آب روی مردابم

پرنده ام که شکسته دو بال پروازم
مهاجرم که زمین گیر فصل تالابم

اسیر بادم و آتش و سینه چاک تبر
درخت خشکم و در بند چند اربابم

تو باب خلد برینِ خیال و طقُ الباب
منم که خسته ز هرچه خیال نابابم

تمام گردش هذیان ، تمام کابوسم
تویی تو روزی بیدارها و من خوابم

رها ز قید غزل صاف و ساده میگویم
شکست خورده ی خویشم بیا و دریابم
تعداد بازديد : 1069
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir