تقدیم به خاک پای اربابمجان مرا هوای تو در بر کسیده استکارم دگر به مستی و ساغر کشیده استبا یا حسین بند دلش پاره میشودهرکس که جام عشق تو را سر کشیده استآخر چگونه وصف تو را من غزل کنمایزد تو را ز واژه فراتر کشیده استآنکه جمال پاک تو را نقش کرده استخود را تمام در تو مصور کشیده استبا انعکاس پرتویی از نور روی توخورشید و ماه و کوکب و اختر کشیده استهفت آسمان ز نور وجودت منور استبا بوی تو بهشت معطر کسیده استبا خاک کربلای تو ای قبلگاه عشقکعبه ، منا و مروه و مشعر کشیده استآندم ثواب یک نفس زیر قبه را با…
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
جان مرا هوای تو در بر کشیده است
نویسنده حسین محسنات در دوشنبه 12 خرداد 1393 | نظرات()

تقدیم به خاک پای اربابم


جان مرا هوای تو در بر کسیده است

کارم دگر به مستی و ساغر کشیده است


با یا حسین بند دلش پاره میشود

هرکس که جام عشق تو را سر کشیده است


آخر چگونه وصف تو را من غزل کنم

ایزد تو را ز واژه فراتر کشیده است


آنکه جمال پاک تو را نقش کرده است

خود را تمام در تو مصور کشیده است


با انعکاس پرتویی از نور روی تو

خورشید و ماه و کوکب و اختر کشیده است


هفت آسمان ز نور وجودت منور است

با بوی تو بهشت معطر کسیده است


با خاک کربلای تو ای قبلگاه عشق

کعبه ، منا و مروه و مشعر کشیده است


آندم ثواب یک نفس زیر قبه را 

با صد هزار عمره برابر کشیده است


جبریل هم به مرقد شش گوشه خادم است

فطرس به پای زائر تو پر کشیده است


ما جمله نوکریم   ، خدا نوکر تورا

بر کل سروران جهان سر کشیده است


ما اهل گریه ایم خداوند از ازل

چشمان نوکران تو را تر کشیده است


در صحن چشم گریه کنان غمت خدا

صد ها هزار چشمه ی کوثر کشیده است


تنها که شیعه نیست خریدار داغ تو

آه تو را چقدر پیمبر کشیده است


تعداد بازديد : 609
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir