این دیده را ساحل دریاچه کرده ایمعمریست غیر گریه در اینجا چه کرده ایم ؟عاشق به پای دلبر خود سر نهاده استما پای عشق بازی مولا چه کرده ایم ؟عاشق شهید میشود و باز غرق خونگوید خجل برای تو آقا چه کرده ایم؟عاشق شهید کرب و بلای حسین بودما جز طواف کعبه ی آنها چه کرده ایم ؟عاشق تمام عمر گرفتار دلبر استما غیر حرف ، غیر تماشا چه کرده ایم ؟شرمنده از نگاه پریشان زینبیمما در قیاس زینب کبری چه کرده ایم ؟وهابیان به نیت ششماهه ی حسینششماهه میکشند ولی ما چه کرده ایم ؟در روضه ی قرائت قرآن به روی نییک دم بگو که قاری…
متن مورد نظر متن مورد نظر متن مورد نظر
ببار حضرت باران که تشنه ی آبم
اینجا محل تبلیغات شماست...
تلنگر
نویسنده حسین محسنات در سه شنبه 26 آذر 1392 | نظرات()

این دیده را ساحل دریاچه کرده ایم

عمریست غیر گریه در اینجا چه کرده ایم ؟


عاشق به پای دلبر خود سر نهاده است

ما پای عشق بازی مولا چه کرده ایم ؟


عاشق شهید میشود و باز غرق خون

گوید خجل برای تو آقا چه کرده ایم؟


عاشق شهید کرب و بلای حسین بود

ما جز طواف کعبه ی آنها چه کرده ایم ؟


عاشق تمام عمر گرفتار دلبر است

ما غیر حرف ، غیر تماشا چه کرده ایم ؟


شرمنده از نگاه پریشان زینبیم

ما در قیاس زینب کبری چه کرده ایم ؟


وهابیان به نیت ششماهه ی حسین

ششماهه میکشند ولی ما چه کرده ایم ؟


در روضه ی قرائت قرآن به روی نی

یک دم بگو که قاری خود را چه کرده ایم ؟


عمریست در برائت با اهل کوفه ایم

اما برای یوسف زهرا چه کرده ایم؟


آن عاشقان ولی خدا را به نی زدند

ما عاشقان ولی خدا را چه کرده ایم ؟


بر لب نوای العجل و در عمل ولی

تا که شود ظهور محیا چه کرده ایم ؟
تعداد بازديد : 482
طراحی و کدنویسی : ثامن تم
Template By : Samentheme.ir